SUN Dianzhu, ZHU Changzhi, LI Yanrui
Journal of Shandong University(Engineering Science) . 2009, (1): 84 -86 .