Cross social network user alignment via fusing node state information
Jun HU,Dongmei YANG,Li LIU,Fujin ZHONG
Journal of Shandong University(Engineering Science) . 2021, (6): 49 -58 .  DOI: 10.6040/j.issn.1672-3961.0.2021.281