Influence of TBM tunnel excavation at different positions on buildings
SUN Jie, WU Ke, ZHENG Yang, LI Shuchen, YUAN Chao, WANG Xiuwei
Journal of Shandong University(Engineering Science) . 2021, (1): 32 -38 .  DOI: 10.6040/j.issn.1672-3961.0.2020.331