Mechanical design and gait planning of a hydraulically actuated quadruped bionic robot
LI Yi-bin1, LI Bin1,2, RONG Xue-wen1, MENG Jian1
Journal of Shandong University(Engineering Science) . 2011, (5): 32 -36 .