The design method and application of the non-inductive Chua′s circuit
ZHANG Xin-guo1, XU Chong-fang1*, WANG Jin-shuang1, YAN Ji-cong1, HAN Ting-wu1,2
Journal of Shandong University(Engineering Science) . 2010, (6): 134 -138 .