A review of the research and development of biomass gasification technology in China
DONG Yu-ping,DENG Bo,JING Yuan-zhuo,QIANG Ning,SHEN Shu-yun
Journal of Shandong University(Engineering Science) . 2007, (2): 1 -7 .