Method for generation planning with the temporal and spatial correlation of wind and solar power
Wensheng LI,Xian WANG,Yuanze MI,Yongji CAO,Xiaoming LIU,Hengxu ZHANG,Zihan LIU
Journal of Shandong University(Engineering Science) . 2022, (1): 111 -119, 127 .  DOI: 10.6040/j.issn.1672-3961.0.2020.424