Research progress of building structure under typhoon
Li TIAN,Laiyi ZHANG,Yanming WANG,Juncai LIU
Journal of Shandong University(Engineering Science) . 2022, (1): 28 -38 .  DOI: 10.6040/j.issn.1672-3961.0.2020.406