Review and prospect of the development of heat exchanger structure
Wenjing DU,Junzhe ZHAO,Lixin ZHANG,Zhan WANG,Wanxiang JI
Journal of Shandong University(Engineering Science) . 2021, (5): 76 -83 .  DOI: 10.6040/j.issn.1672-3961.0.2020.423