Review and prospect of renewable energy ramp events
Xueshan HAN,Xinyi WANG,Ming YANG,Yixiao YU
Journal of Shandong University(Engineering Science) . 2021, (5): 53 -62 .  DOI: 10.6040/j.issn.1672-3961.0.2020.287