Modified calculation method of shaft friction for driven pile considering particle size effect
Peizhi ZHUANG,Yingchao ZHANG,Xiuguang SONG,He YANG,Zhicheng GUO,Yan HU
Journal of Shandong University(Engineering Science) . 2021, (5): 8 -15 .  DOI: 10.6040/j.issn.1672-3961.0.2021.161