Optimal calculation method of pavement shakedown limit based on genetic algorithm
Xiuguang SONG,Yingchao ZHANG,Peizhi ZHUANG,He YANG,Haifeng ZHANG,Juan WANG
Journal of Shandong University(Engineering Science) . 2021, (5): 1 -7 .  DOI: 10.6040/j.issn.1672-3961.0.2021.153