Short-term load forecasting of iron and steel industry area based on combination model of SVM and LSTM
Xiaoyan QI,Hengjie LIU,Qiuhua HOU,Xiaoyu LIU,Yanchao TAN,Liancheng WANG
Journal of Shandong University(Engineering Science) . 2021, (4): 91 -98 .  DOI: 10.6040/j.issn.1672-3961.0.2020.539