Prediction method of power grid emergency supplies under meteorological disasters
Qingfa CHAI,Shoujing SUN,Jifu QIU,Ming CHEN,Zhen WEI,Wei CONG
Journal of Shandong University(Engineering Science) . 2021, (3): 76 -83 .  DOI: 10.6040/j.issn.1672-3961.0.2020.527