Median calculation algorithms based on GPU in OLAP
WU Zhenpeng, ZHANG Jian, FAN Xingqi, LI Cuiping
Journal of Shandong University(Engineering Science) . 2021, (3): 7 -14 .  DOI: 10.6040/j.issn.1672-3961.0.2019.508