Ultimate uplift capacity of shallow vertical plate anchors in sand
Xiuguang SONG,He YANG,Xiaoyan CHEN,Wenjie CUI,Hongya YUE,Kai ZHANG,Juan TIAN
Journal of Shandong University(Engineering Science) . 2021, (1): 24 -31, 38 .  DOI: 10.6040/j.issn.1672-3961.0.2020.265