Optimal structure of pressure cast-situ-pile with spray-expanded frustum
Lianxiang LI,Hongxia XING,Jinliang LI,Hengli HUANG,Lei WANG
Journal of Shandong University(Engineering Science) . 2020, (6): 82 -91 .  DOI: 10.6040/j.issn.1672-3961.0.2020.090