Design pattern classification mining with feature metrics constraints
Zhuoyu XIAO,Pei HE,Guo CHEN,Yunbiao XU,Jie GUO
Journal of Shandong University(Engineering Science) . 2020, (6): 48 -58 .  DOI: 10.6040/j.issn.1672-3961.0.2020.229