The influence of shape parameters of wave energy device floating body on energy capture characteristics
Yanjun LIU,Wei WANG,Zhi CHEN,Donghai WANG,Dengshuai WANG,Gang XUE
Journal of Shandong University(Engineering Science) . 2020, (6): 1 -8,16 .  DOI: 10.6040/j.issn.1672-3961.0.2020.160