Robot autonomous localization based on a single artificial landmark
ZHAO Shou-peng,TIAN Guo-hui,LI Xiao-lei
Journal of Shandong University(Engineering Science) . 2007, (4): 39 -44 .