Experimental research on mechanical features model of prestressed mutual-anchored retaining wall
Jianhong JIANG,Zhenyu YANG,Qi CHEN,Qingyu MENG,Hongbo ZHANG
Journal of Shandong University(Engineering Science) . 2019, (4): 61 -69 .  DOI: 10.6040/j.issn.1672-3961.0.2018.165