Development of a new rock similar material
ZHANG Ning, LI Shu-Cai, LI Ming-Tian, YANG Lei
Journal of Shandong University(Engineering Science) . 2009, (4): 149 -154 .