Analysis of transmission spectra of 6H—SiC crystal in the visible
and near infrared range
YU Yuanxun1, LIAN Jie2*, GUAN Wenli1, WANG Gongtang3, LI Juan4, XU Xiangang4
Journal of Shandong University(Engineering Science) . 2011, (2): 126 -129 .